Krajský soud Liberec - pobočka

Krajský soud Liberec - pobočka

U Soudu 540/3
460 72 Liberec

Informace o kanceláři Krajský soud Liberec - pobočka

Krajský soud v České republice. Naleznete zde přímý kontakt na krajský soud včetně adresy krajského soudu. Případně číslo bankovního účtu krajského soudu, je-li zveřejněno. Provozní doba, nebo otevírací hodiny krajského soudu. Úřední hodiny krajského soudu a podatelny. Telefonní čísla a email na krajský soud. Má-li krajský soud své webové stránky, naleznete je zde. Všechny informace na krajské soudy jsou aktuální a jsou pravidelně aktualizovány.

Krajský soud přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti a dále provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví.

Při jednání s krajským soudem budete pravděpodobně potřebovat služby právníka nebo právního zastoupení. Kontakty na právníky naleznete rovněž na tomto portálu.

Krajský soud dále:
• Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti
• Přijímá žádosti o zápis, změnu, výmaz v obchodním rejstříku
• Rozhoduje jako soud druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodoval v prvním stupni okresní soud
• Rozhoduje jako soud prvního stupně v určitých věcech trestních
• Rozhoduje jako soud prvního stupně ve vybraných věcech občanskoprávních
• Rozhoduje jako soud prvního stupně ve vybraných věcech obchodních
• Vede obchodní rejstřík
• Vede řízení ve věcech obchodního rejstříku
• Vede seznam znalců a tlumočníků
• Vydává úředně ověřené opisy zápisu uloženého ve sbírce listin


S kým můžete přijít do kontaktu?


Fax
485 238 320 (Podání obsahující návrh ve věci samé je třeba písemně doplnit nejpozději do 3 dnů předložením jeho originálu) 

E-podatelna
podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

E-mail:
podatelna@ksoud.lbc.justice.cz (podání určená pro pobočku v Liberci)

 

Obchodní úsek

pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:30

 

Všechna oddělení

středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:30

Kde nás najdete?

Zobrazit